Virtuana #1 & Virtuana#2

49,90

V tem paketu prejmeš e-knjigi Virtuana #1 in Virtuana #2

 

VIRTUANA #1

V e-knjigi najdeš za 16 tednov pripravljenih vsebin (objave in story-i). Vsebina je prilagodljiva vsem nišam in branžam. Virtuano lahko uporabljaš za rast svojega poslovnega profila, osebne znamke ali pa kar tako

 

VIRTUANA #2

Virtuana 2 je tvoja social media asistentka.

V e-knjigi najdeš že pripravljene vsebine (objave), ki jih lahko uporabiš na različnih platformah. Virtuana #2 je za razliko od Virtuane #1 fokusirana na prodajne vsebine. Objave so razdeljene na 4 osnovne vsebinske stebre:

  • POSLANSTVO TVOJEGA PODJETJA
  • IZOBRAŽEVALNE VSEBINE
  • PRODAJNO USMERJENE PREDLOGE
  • VEČJI ENGAGEMENT

Vsebina je prilagodljiva vsem nišam in branžam. Virtuano lahko uporabljaš za rast svojega poslovnega profila, osebne znamke ali pa kar tako.

Zadovoljni kupci